» Regulamin

Regulamin

GŁÓWNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

   1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
   2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez witrynę internetowa (sklep-prosystem.pl)
   3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
   4. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklep-prosystem.pl użyte są w celach informacyjnych i nie   stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży miedzy Sklepem a kupującym jest moment odbioru zamówionego towaru przez Klienta.
   5.Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie adresu e-mail dla klientów zarejestrowanych, natomiast nowy klient wypełnia formularz zawierający m.in. dane osobowe oraz NIP (wymagany dla osób i podmiotów chcących uzyskać fakturę VAT zawierającą pełne dane Klienta), dane teleadresowe, dane kontaktowe.
   6. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do momentu wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu płatności i  dostarczenia towaru i wynosi zwykle od 2 do 7 dni roboczych.
   7. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia o wartości do 300 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zależnymi od wagi dokonanego zakupu. Cennik wysyłek znajduje się w podstronie Dostawa.
   8. Sklep sklep-prosystem.pl  prowadzi sprzedaż wysyłkową. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (fakturę VAT lub paragon fiskalny).
   9. Za zakupy w Sklepie można zapłacić  przelewem/przedpłatą oraz za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Usługa „za pobraniem” do 3.000 zł.
  10. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie sklep-prosystem.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  11. Wszystkie produkty posiadają gwarancje producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski przez okres minimum jednego roku.
  12. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru droga wysyłkową, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
  13. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz zadania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
  14.  Właścicielem Sklepu Internetowego Sklep-prosystem.pl jest firma PROSYSTEM prowadząca działalność gospodarczą w Zamościu 22-400 przy ul. Brzozowej 4a/8, NIP 922-286-98-03, REGON 060409188,  zwana dalej Sprzedającym
  15. Niniejszy regulamin jest w przypadku złożenia zamówienia częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.


 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.
   2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetowa (sklep internetowy).
   3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne informacje zawarte na stronie Sklepu, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
   4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. przy niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością. Klient o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę Sklepu.
   5. Zawartość Sklepu internetowego nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa jednocześnie propozycje zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez Klienta od dostawcy (kuriera lub listonosza).
   6. Obsługa Sklepu sklep-prosystem.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez Klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

    1. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie adresu e-mail dla klientów zarejestrowanych, natomiast nowy klient wypełnia formularz zawierający m.in. dane osobowe oraz NIP (wymagany dla osób i podmiotów chcących uzyskać fakturę VAT zawierającą pełne dane Klienta), dane teleadresowe, dane kontaktowe.  Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub poczta elektroniczna. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
   2. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w chwili wpłynięcia środków na konto firmowe.
   3. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
   4. W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach na produkty bardzo nietypowe, które wymagają sprowadzenia ich przez naszego dostawce specjalnie dla potrzeb tego zamówienia, Sklep może zażądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potracę. Natomiast w przypadku, gdy Klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od wpłaty zaliczki, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy Sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia Klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki Klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
   5. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu płatności i dostarczenia towaru i wynosi zazwyczaj od 2 do 7 dni roboczych,  jeśli zamówione produkty są dostępne od reki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany, poczta elektroniczna lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
   6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
   7. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia o wartości do 300 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zależnymi od wagi dokonanego zakupu. Cennik wysyłek znajduje się w podstronie Dostawa.
   8. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.
   9. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (fakturę VAT lub paragon fiskalny). Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
  10. Za zakupy w Sklepie można zapłacić  przelewem/przedpłatą oraz za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Usługa „za pobraniem” do 3.000 zł.
 

GWARANCJA I ZWROTY

   1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie sklep-prosystem.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancje producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, realizowana na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
   2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są odpowiedzialnością sprzedawcy za wady produktu na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
   3. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudelku, z kompletna jego zawartością - instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, towar nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firm kurierskich. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć kopie dowodu zakupu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz podać numer konta i dane posiadacza rachunku, na który maja być zwrócone środki pieniężne. W przypadku zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy, należne pieniądze zwracamy w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.
   4. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty zostanie uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Z tego powodu zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan firmowych taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawca w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
   5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
   2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu sklep.prosystem.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą tez udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz zadania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
   3. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ja było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są tez gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.  Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl